Ke Toan APK no computador

A descrição de Ke Toan

  • Última versão: 2.0
  • Data de publicação: 19 out 2016
  • Categoria: Aplicativo gratuito de finanças
  • Requisitos: Android 4.0.3+
  • Autor: dalatcitystudio
Ch trng trình là tập hợp những kiến ​​thức kế toán được cập nhật mới nhất

- Qua toan theo tông 200/2014 / TT-BTC: qui chnh chung, h tệốốố k k k k k k k k k k k k k k k k k k tođồế kổ to

- Kế toán thuế: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, mức xử phạt, thuế môn bài

- Kế toán tổng hợp: kế toán tiền lương, tài sản cố định, kế toán kho, kế toán bán hàng, xuất nhập khẩu, ká toán xây dựng, chuẩn mực kế toán, hẫng dẫn định khoản, kỹ nãng kế toán tổng hợp

- Văn bản pháp luật, tin tức kế toán.

- Hàc kế toán qua video: kế toán tài chính, quản trị, doanh nghiệp, sử dầng phần mềm misa, excel trong kế toán

Você pode tomar as seguintes medidas:

Como Baixar E Instalar Ke Toan APK no computador - Windows XP/7/8/10, Mac Os:
  • Você Precisa Baixar E Instalar Emulador Android PC
  • Começo Emulador Android PC
  • Ver No Google Play Store E Selecione O Aplicativo Que Você Deseja Executar No Seu Computador